Privacyverklaring

Privacyverklaring Pensioenchecker App

Deze privacyverklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van de app Pensioenchecker (verder: de Pensioenchecker) op je mobiele apparaat. Wij vinden het belangrijk zorgvuldig en verantwoord met je persoonsgegevens om te gaan. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden we ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

De Pensioenchecker is gemaakt op initiatief van de Pensioensector en de Pensioenfederatie en wil pensioendeelnemers op een simpele manier inzicht geven in hun pensioen. De volgende partijen hebben in een samenwerkingsverband opdracht gegeven tot de ontwikkeling van de Pensioenchecker:

•        Stichting Pensioenfonds ABP
•        Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn
•        Stichting Pensioenfonds van de Metalektro
•        Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek

Deze partijen (hierna: “wij” of “we” of “ons”) zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de Pensioenchecker. Bij ons centrale aanspreekpunt (via info@pensioenchecker.org) kun je terecht met al jouw privacyvragen over de Pensioenchecker.

1. Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken je persoonsgegevens zodat je in de Pensioenchecker gebruik kunt maken van de modules “Pensioen”, “Verhogen?” en “Eerder stoppen?” (verder: de modules). Deze modules geven inzicht in je pensioen. De gegevens die nodig zijn voor deze modules worden opgehaald uit Mijnpensioenoverzicht.nl. Maar, pas nadat je hiervoor in de Pensioenchecker toestemming hebt gegeven voor het tonen en gebruiken van je gegevens. Vervolgens log je zelf in met je DigiD bij Mijnpensioenoverzicht.nl. Daarna worden de benodigde gegevens in de Pensioenchecker geladen. Nadat je de app sluit worden er geen persoonsgegevens van je bewaard. Hieronder wordt beschreven welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor wij die gegevens gebruiken.

Ophalen van je pensioengegevens uit Mijnpensioenoverzicht.nl

Voor het ophalen van jouw gegevens uit Mijnpensioenoverzicht.nl en het tonen en gebruiken van deze gegevens in de modules wordt toestemming gevraagd. Zonder deze toestemming worden je gegevens niet opgehaald uit Mijnpensioenoverzicht.nl en kun je de modules niet gebruiken.

Verwerkingen in de modules

De uit Mijnpensioenoverzicht.nl opgehaalde gegevens worden gebruikt in de volgende modules:

De module Pensioen
Hierin worden de gegevens die opgehaald zijn uit Mijnpensioenoverzicht.nl getoond. Er worden dus geen berekeningen op deze gegevens uitgevoerd.

De module Verhogen?
Hierin worden de gegevens die opgehaald zijn uit Mijnpensioenoverzicht.nl getoond. Vervolgens kun je zelf berekeningen laten maken. Met deze berekening kun je te weten komen wat je straks ongeveer aan pensioen krijgt als je elke maand een bepaald bedrag spaart.  

De module Eerder stoppen?
Hierin worden de gegevens die opgehaald zijn uit Mijnpensioenoverzicht.nl getoond. Vervolgens kun je zelf berekeningen laten maken. Met deze berekening kun je te weten komen wat je straks ongeveer aan pensioen krijgt als je eerder dan de pensioenleeftijd stopt met werken.

Om de Pensioenchecker te blijven verbeteren analyseren we op geaggregeerd niveau (en dus niet op persoonsniveau) hoe app-gebruikers de Pensioenchecker gebruiken.

2. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben voor de Pensioenchecker passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijzing van de verwerkte gegevens of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend verbeterd.

3. Verwerking van jouw persoonsgegevens door anderen

Voor het goed laten werken van de Pensioenchecker schakelen wij anderen partijen in.PGGM Innovatie B.V. is een verwerker van ons. Zij besteden namens ons het beheer, onderhoud en de hosting van de Pensioenchecker uit aan Ockto B.V (verder: Ockto).

Voor het veilig ophalen van de persoonsgegevens uit Mijnpensioenoverzicht.nl maken wij gebruik van de dienstverlening van Ockto. Ockto zet na het ophalen van je gegevens deze door naar de Pensioenchecker. Na doorgifte aan de Pensioenchecker bewaart Ockto geen gegevens van je. Verder zorgt Ockto voor het beheer,onderhoud en de hosting van de Pensioenchecker. Ockto is onze verwerker.

Met PGGM Innovatie B.V. en Ockto hebben we afspraken gemaakt over hoe zij jouw persoonsgegevens verwerken. Meer informatie over hoe DigiD en MijnPensioenoverzicht.nl jouw persoonsgegevens verwerken kun je vinden via de privacyverklaring op de website van DigiD (www.digid.nl) en de informatie hierover op de website van Mijnpensioenoverzicht.nl (mijnpensioenoverzicht.nl).

‍Wij geven je persoonsgegevens niet door aan partijen buiten de Europese Unie.

4. Wat zijn je rechten?

Wij hebben een centraal aanspreekpunt ingericht waar je terecht kunt met al je vragen over de verwerkingen van je persoonsgegevens in de Pensioenchecker. Je kunt contact opnemen met ons via info@pensioenchecker.org. Bij ons kun je ook een verzoek indienen om je privacyrechten uit te oefenen.  Zo kun je ons – volgens de regels van de AVG - verzoeken om:
-         inzage in je persoonsgegevens;
-         je persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
-         je persoonsgegevens te beperken.

Let op: je kunt bovenstaande rechten niet altijd uitoefenen, omdat nadat je de app sluit er geen persoonsgegevens worden bewaard. We zullen ieder verzoek tot uitoefening van je recht beoordelen volgens de regels van de AVG. Het kan zijn dat wij je daarbij vragen om jezelf te identificeren. Wij zullen uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek contact met je opnemen.

Als je gegevens in de module Pensioen – die ook de basis zijn voor de berekeningen inde modules Verhogen? en Eerder stoppen? – onjuist zijn, kun je contact opnemen met Mijnpensioenoverzicht.nl (mijnpensioenoverzicht.nl/contact).

5. Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vind je hierover meer informatie.

6. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 november 2021. Wij kunnen van tijd tot tijd deze privacyverklaring wijzigingen. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.